Éves közgyűlés október 15-én

Kedves Tagtársak, Pedagógusok és Vendégeink!

Dear Members, Teachers and Guests,

Értesítünk, hogy a következő Éves Közgyűlésünket

  1. október 15-én tartjuk délután 15.00-kor

(Sotheby Mews Centre, Sotheby Road, Islington N5 2UT)

.

 

You are invited to attend our next Annual General Meeting held on the

15th of October 2016 at 3.00 pm

(Sotheby Mews Centre, Sotheby Road, Islington N5 2UT)

 

NAPIRENDI PONTOK AZ ÉVES KÖZGYŰLÉSRE

AGENDA FOR THE AGM

 

  1. Köszöntő (levezető elnök)

     Welcoming (chair of the AGM)

 

  1. Jelenlévők és kimentések (levezető elnök)

     Register & Apologies (chair of the AGM)

 

  1. A tagsági jelentés és szavazóképesség megállapítása (levezető elnök)

     Membership Report & Quorum (chair of the AGM)

 

  1. Elnöki beszámoló (elnök), majd határozathozatal

    Chair’s Report (chair), followed by resolution

 

  1. A pénztáros jelentése (pénztáros), majd határozathozatal

     Treasurer’s Report (treasurer), followed by resolution

 

  1. A vezetőség lemondása, jelölések és választások határozattal (levezető elnök)

     Resignation, Nomination & Election of Committee & resolution (chair of the AGM)

           

  1. Egyéb: Tagok, pedagógusok és vendégek hozzászólása

     Other: Comments of Members, Teachers and Guests

     

  1. A közgyűlés berekesztése (levezető elnök)

      Closing AGM (chair of the AGM)

 

Közgyűlés alatt hagyományosan frissítőket, hozott süteményeket osztunk meg egymással

During the AGM, we will share snacks and drinks, courtesy of the members.

Dr Zolnai Edit

Elnök

Chair

Hírlevél
Hírlevelet kérek:
Cím:

Sotheby Mews Day Centre Sotheby Road Islington London N5 2UT

- az épület az utca elején található bal oldalt, a Blackstock Rd-tól 10 m-re

<<< térkép >>>

TAGDÍJ FIZETÉSRE NEM HASZNÁLHATÓ! A díjakat csak banki befizetésen keresztül tudjuk fogadni!

DONATIONS ONLY!!! Membership fees cannot be paid here. Visit our "About Us" topic to find out our bank details.

Flag Counter