Pedagógusok

Aranyos Dominika

dominika

2014 júliusában szereztem tanítói diplomát az ELTE Tanító-és Óvóképző Karán, ének-zene műveltségterülettel. Ugyanebben az évben a kispesti Eötvös József Általános Iskolában helyezkedtem el, ahol az egyik elsős osztály osztályfőnöke lettem. Ezután Kárpátaljára kerültem, a szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaként, ahol főként szervezéssel és tanítással foglalkoztam (óvodában és iskolákban egyaránt), illetve Aknaszlatinán megalapítottam a cserkészetet. 2016 szeptemberében költöztem Londonba és nagy örömömre szolgál, hogy októbertől a Londoni Magyar Iskola Pluszban, a Vuk csoport vezetőjeként írást és olvasást taníthatok az 5-7 éves korosztály számára.

 


Bálint Tímea

Bálint TímeaA nevem Bálint Tímea, az erdélyi Székelyudvarhelyen születtem. Tanulmányaimat a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán végeztem/végzem, kezdetben magyar-román, majd magyar-angol szakon. Már több mint 4 éve utazom Erdély és az Egyesül Királyság közt. Kezdetben tanulmányaim finanszírozása céljából választottam a külföldi életet, ma már viszont szoros kapcsolat köt az országhoz, és úgy tűnik az itteni élet és emberek maradásra bírnak. 2015 októberétől csatlakoztam a Londoni Magyar Iskola közösségéhez, és nagy lendülettel és lelkesedéssel vettem át a MaMI osztály tanítását. Remélem, hogy sikerül igazán jól éreznünk magunkat a gyerekekkel, akiktől én, már az elmúlt néhány hónapban rengeteg kedves „ajándékot” kaptam.


Becze Ildikó

Becze2013-ban fejeztem be tanulmányaimat a Babeş–Bolyai Tudományegyetem német-román szakán Kolozsváron. Már 2010 nyarán volt alkalmam megismerkedni a Londoni Magyar Iskola Plusszal, amikor magyar gyerekekre vigyáztam, és szombatonként ott tanultunk. Az egyetem befejezése után utam vissza hozott Londonba, és 2015 májusában jelentkeztem önkéntes pedagógusnak az iskolába. Hatalmas lehetőségnek tartom, hogy részt vehetek az iskola életében. Minden alkalom tele van csodálatos élményekkel és tapasztalatokkal, és rendkívül örülök annak, hogy sikerül kreatív módszerekkel, játékosan elültetnem a gyerekekben a magyar nyelv szeretetét. Ebben az évben tehát én tanítok Magyar nyelv és irodalmat, illetve Magyarságtörténelmet a Hétvezér osztálynak.


Borbély Gabriella

Description: Borbély GabriellaKevesen mondhatják el magukról, hogy annyira szerencsések életükben, hogy gyerekkori álmuk teljesül be, az, amire annyira vágytak. Mindig szerettem a gyerekekkel való foglalkozást. Már óvodásként megfogalmaztam, hogy óvónő leszek. Jó hallásom is hamar kiderült, így az iskolát zenei tagozaton kezdhettem. A zene szeretete és az általa megélt élmények és a közösségek akikkel kapcsolatba kerültem mind gazdagították életemet. Közel negyven boldog évet tölthettem el óvoda pedagógusként. Nyugdíjasként a családegyesítés tette szükségessé hogy itt, Londonban folytassam az életemet. Olyan közösséget kerestem, ahol még bekapcsolódhatok és tapasztalataim átadásával segítségére lehetek az itt élő gyerekeknek. Örülök, hogy rátaláltam erre az összetartó közösségre.


Esser Tímea

esser tímea_v1Az ELTE angol-orosz szakán végeztem 1994-ben, és ifjú tanárként nagy lelkesedéssel vetettem magam az orosz nyelv tanításának megújításába a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban. Sorsom mégis hamarosan Angliába hozott, és idestova 20 éve itt élek.  Az isligtoni magyar iskolával 8 éve vagyok kapcsolatban, két kisfiamat és férjemet hoztam ide magyarul tanulni, magyar társaságban forogni. Tanárként 4 éve veszek részt az iskola életében, akkor vettem át a felnőtt kezdő osztályt, amely a mostani “Tokai Aszú” haladó csoporttá nőtte ki magát. Itt is a szemlélet megújítását tűztem ki célul. Mivel tanítványaim a saját férjemhez hasonló angol (esetenként más anyanyelvű) házastársak, kétnyelvű gyerekek szülei, óráinkon a hangsúly a beszélt nyelven van. Azon munkálkodom, hogy tanítványaim részt tudjanak venni mindennapos párbeszédekben, megértsék, ha valami baj van, el tudják mondani, mivel foglalkoznak a szabadidejükben, hogyan készül a kedvenc ételük, stb.  2015 szeptembere óta újabb kezdő csoportot is indítottam, amelybe szívesen látnék új jelentkezőket!


Garai Erzsébet

Description: Garai ErzsébetÚj néptánc oktatónk Islingtonban 2012. szeptemberétől.
Hamarosan többet is olvashatsz itt róla.


Gömöri Mária

Description: Gömöri Mária2008 szeptembere óta élek Londonban. Budapesti vagyok, ott végeztem pedagógusi tanulmányaimat is angol nyelvtanár és általános iskolai tanító szakon. Jelenleg angol általános iskolákban tanítok, mint “Supply teacher” főállásban, és magyar-angol tolmács vagyok másodállásban.
Szeretem London sokszínűségét, azt, hogy itt az emberek megtarthatják anyanyelvüket, úgy érzem kétnyelvűnek lenni ajándék. Látom, hogy a gyerekek könnyen tanulnak egyszerre több nyelvet is, minél kisebbek, annál inkább igaz ez.
A Londoni Magyar Iskola Plusz munkájába 2013. februárjában kapcsolódtam be és nagy örömmel tanítom a Vuk osztályt e tanév végéig. Igyekszem felhasználni az angol oktatás jó módszereit, ugyanakkor megtartani a magyar szellemiséget és ennek a különleges nyelvnek és kulturának a szeretetét átadni.

John Palgrave Simpson (1807-1887) Viktória korabeli író több cikkében is foglalkozott a magyar nyelvvel. Ezt írta a “Letters from the Banks of the Danube” című levelében 1848 márciusának izgalmas napjaiban:

“The Hungarian language is very poetic, rich and spirited, . . . it is full of enthusiasm and strength and is suited to all kinds of poetical work. It is strong and yet gentle and very pleasing in sound. It is melodic and its expression is clear.”


Hegedűs Tímea

Description: Hegedűs TímeaBudapesten születtem és nőttem fel. Tanulmányaimat a Váci Zeneművészeti
Szakközépiskolában, a Continuo Zeneművészeti Szakközépiskolában és a Kőbányai
Zenei Stúdióban folytattam zongora szakon, végül zongora tanár,
kamaraművészként diplomáztam a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti
Tanárképző Intézetében. 2001 óta tanítok kicsiket és nagyokat zongorázni, 2007.
óta immár Londonban is.
A “magyar iskolában” szárnyaim alá tartozik a Túró Rudi csoport, ahol a
legapróbbaknak énekelünk és közösen játszunk, illetve a Kodály Zoltán elvein
alapuló ének órák. Tiszta forrásunkból, a népdalokból, tehát gyönyörű magyar
dallamkincsünkből s így szép magyar nyelvünk világából merítkezünk.
2013 őszén magam is gyarapítom a Túró Rudik számát, így egy ideig Hornai Anita
helyettesít majd az órákon.


Hornai Anita

Description: Hornai AnitaA zene az életem. Csodálatos nemzetközi nyelv, aminek segítségével tudom a gondolataim, érzéseim közvetíteni, akar egy idegen országban is.
2008 óta élek és zenélek Londonban. Keszthelyen töltöttem a gyermekkorom, ott
fertõzõdtem elsõként a zenével, népzenével, ott kezdtem fuvolázni. Később
Budapesten tanultam Jazz éneklést és pedagógiát. Tizenkét éve tanítok
hangképzést, éneket. Jelenleg az All Talents Music School-ban tanítok
Enfieldben, valamint a ‘Tiny Tempo Toddler Music’ keretében, angol ajkú ovisok
zenei fejlõdését is igyekszem segíteni.
2012 õszén csatlakoztunk a LMI+ soraihoz, ekkor még Lily leányom csak pár
hónapos volt. Fantasztikus egy intézményhez tartozni, amely idegen országban
lehetõséget teremt megõrizni a gyökereinket, a magyar nyelv, a magyar zene,
a magyar népzene és a magyar hagyomanyok csodáit, tovább adni gyermekemnek,
amíg ‘Daddy’ magyarul tanul! Timivel, a kõbányai sulis tanulmányaink óta ismerjük
egymást, örömmel vállaltam helyettesítését,
amíg ő Lencsi babájának dúdolja a magyar dallamokat.Kakas Zoltán

Description: Kakas ZoltánA Mekk Elek, vagy angolul McElek ovis csoport és az újságíró klub vezetője Islingtonban.
Rövidesen többet is olvashatsz itt róla.


Kasa Tamara Tímea

Kasa TamaraA nevem Kasa Tamara, Erdélyből jöttem és lassan már két éve élek Londonban.
Valláspedagógiát végeztem, és szeretem a gyerekeket tanítani. Az LMI+-ban a Janikovszky Éva osztály diákjait tanítom magyar nyelvre és gyerekirodalomra. A gyerekekkel való foglalkozás lassan az életem része lett és hivatásomnak tekintem.
Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megismerjék nyelvünket, irodalmunkat, kultúránkat. Szeretnék minél többet nyújtani nekik a magyar kultúrából és hagyományokból.Kőszeghy Máté

mate-k-v1A Kárpátaljai Hetyen községből érkeztem Londonba 2015 novemberében.
Tanulmányaimat az Ungvári Nemzeti Egyetem Humán-és Természettudományi Karán a Magyar Filológiai Tanszék hallgatójaként végeztem magyar nyelv és irodalom szakos tánárként, M.Ph. fokú diplomával.
A LMI+ intézményében 2016. január 9-e óta oktatok. Nagyon örülök, hogy van rá mód a szigetországban, hogy magyarul oktassuk a tanulni akarókat. Nem csak szakosként, de magyarként is kötelességünk tenni a dolgunkat a diaszpórában élő magyarságért, hisz “… nincs még egy nyelv, mely hasonló ércességgel zengene.” /Wesselényi Polixéna, angollá lett magyar/


Molnár Blanka

Description: Molnár Blanka15 éves korom óta foglalkozom színházzal és nagyon fontosnak tartom a színházat a gyerekek nevelésében, hiszen ezt a tudásukat az élet minden területén hasznosítani tudják. Az LMI-ben pedig pláne nagyon fontos, hiszen a játék során közös nyelven kommunikálhatnak és fedezhetik fel magukat a fiatalok. Elengedhetetlen a dráma áoran a kreativitás fejlődése, a koncentráció és persze a szórakozás. Ezekre törekszem leginkább a Szórakatéma óráin. A csoporthoz 2013 elején csatlakoztam, azoóa ‘szórakázunk’ és a Magyar Vandor csoporttal fedezzük fel országunk irodalmát és történelmét.
Szakmai tapasztalatok:
– Royal Central School of Speech and Drama- Drama, Applied Theatre and Education (jelenleg is)
– Nemes Nagy Ágnes HSZKI színész II. és drámajáték vezető képzés Budapest
– Nyitott Kör színházi nevelési társulat, színész-drámatanár – Diakszínjátszó csoportok vezetése Miskolcon, Budapesten és Törökbálinton


Molnár Stefánia

m-s-102013 júniusában kaptam meg a színész II. minősítésemet a Gór Nagy Mária Színitanodában.
Három éves képzésem színpadi – és filmszínészet, beszédtechnika, ének, tánc (néptánc, kortárs tánc, balett, szalon táncok), színpadi mozgás (kontakt mozgás, vívás, színpadi verekedés és lovaglás) tantárgyak képezték.
Három éven át tagja voltam a GNM Kontúr Fizikai Színháznak, melynek vezetője Gyöngyösi Tamás volt. Nemcsak színészként, de rendezőasszisztensként is dolgoztam.
Utolsó évesként a Gór Nagy Mária Tinitanodában színészmesterséget oktattam a 2012/13-as tanévben. 17 gyerek volt a csoportomban; 8-12 éves korig. Ez a munka nemcsak a gyerekektől, de tőlem is egy másféle alázatot, odafigyelést és törődést igényelt.
A 2014/2015-ös évadban az egri Harlekin Bábszínház társulatának voltam tagja. Rengeteget tanultam, a bábozás világáról és a színház világáról is.
A kaposvári Csiky Gergely Színházban rendezőasszisztensként dolgoztam, 2015 októbere és decembere között.
Számomra fontos, hogy emberekkel, közösségben dolgozzak. Motivál és előrevisz. Itt a Londoni Magyar Iskolában a színészmesterség órán az a célom, hogy a gyerekek minél közelebb kerüljenek önmagukhoz és nyitottak legyenek ezáltal a társaik és a világ felé is. A néptánc órán szeretném elültetni a magyar virtust mindazokban, akik részt vesznek, és erre a két legjobb eszköz nyújt segítséget: a tánc és a zene.


Petrilla Gara Attila

gara-petrilla-attila“Szüleim gyerekkorom óta hazaszeretetre, értékóvásra és hagyományőrzésre neveltek. Úgy tűnik, sok mindenben követem őket: nem csak a szemléletüket, de többé-kevésbé szakmájukat is „átvettem”; történelem-magyar szakos tanárként végeztem az ELTÉ-n 2015 elején.

A diploma megszerzése után úgy döntöttem, körülnézek a világban, így Budapestről Írországba, onnan Macedóniába, s nem régen az Egyesült Királyságba érkeztem, ahol azonnal felvettem a kapcsolatot az LMI-vel.

A balkánon töltött hónapok alatt a magyar mint idegen nyelv tanítása és a program- illetve közösségszervezés terén szerzett tapasztalatok itt, teljesen más környezetben és intézményben is jól hasznosíthatóak. Hazai és külföldi, magyar és idegen nyelvű tanítási tapasztalattal, évtizedes hagyományőrző múlttal, többéves gyerektáboroztatási és szervezői rutinnal felvértezve azon vagyok, hogy a londoni magyarok közössége a lehető legtöbbet profitáljon kintlétemből.”


Répás Judit

R.J.Répás Judit vagyok, pszichológus, gyerekpiszichoterapeuta. 2011-ben költöztem Londonba családommal, 2012-ben csatlakoztam az LMI+-hoz. Magyarországon, nevelési tanácsadókban szereztem pszichoterápiás tapasztalatot ahol főleg szorongásos tünetekkel jelentkező gyerekekkel és szüleikkel foglalkoztam.
A Londoni Magyar Iskolában tiniknek tanítok pszichológiát (többnyire az emberi viselkedés rejtelmeibe kukkantunk bele) és alkalmanként a szülők számára vezetek pszicho klubot mely gyermekpszichológiai témákból merít. Szívesen válaszolok személyes megkeresésekre is.


Rutai Orsolya

Rutai Orsolyának hívnak, 2001-ben végeztem Budapesten az ELTE tanító szakon. Még ebben az évben elkezdtem az angol kiegészítő szakot, majd 10 éven át tanítottam alsó tagozaton magyar nyelvet, illetve alsó és felső tagozaton angolt mint idegen nyelvet Budapesten. 2011-től Angliában dolgoztam és képeztem tovább magam. A Teaching Assistant Diploma megszerzése után asszisztensként segítettem egy tanár munkáját Angliában.
3 évre visszakanyarodtam Budapestre és az egyéni fejlesztés, differenciálás területén végeztem tanulmányokat. Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai sikereit igyekeztem elősegíteni.
Minden, amit a gyerek érdeklődve figyel, szeret, gyorsan és szívesen tanulja. Minden apró lépés, haladás a diák és a tanár együttes munkája és sikere.
A 2017/2018-as tanévtől az LMI+ csapatában tanítom a magyar nyelvet a Vuk csoportban.
Minden Kis Rókát szeretettel várok a tanév bármely szakaszában!

Seregélyi Rita

Description: Seregélyi RitaTanár vagyok. Hivatalosan 2002 óta, amikor elvégeztem az ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szakát, és a tanárává váltam egy budapesti angol-magyar kéttannyelvű iskolának. Nyolc évig volt az a gimnázium az életem, tanítottam a szaktárgyamat, drámát (Színiakadémiát is végeztem az egyetem előtt-közben és színházakban is játszottam), edzettem röplabdázni és kosarazni vágyókat és az iskola rendezvényeit szerveztem. Hétvégenként roma fiatalokat készítettem fel az egyetemre, és tartottam felvételi előkésztőt az ELTE-n is.
2010-ben költöztem Londonba,itt először az azóta már megszűnt Szudóczky Eszter közösségi csoporthoz, majd az LMI+-hoz csatlakoztam. Minden korosztályt szinte minden szinten tanítottam magyarra, és készítettem fel ECL nyelvvizsgára és/vagy az életre, mármint hogy hogyan lehet magyarul értekezni a világ dolgairól akár anyanyelvi környezetben is. Az IoL Educational Trust vizsgáztatója is vagyok és alkalmam volt helyettes tanárként bepillantani az angol iskolák mindennapjaiba is.
Egy ‘google-os’ remek kis kitérő után jelenleg a Tiny Time Music zenére hangolódó óráit tartom kisgyerekeknek, ami egy csodálatos kaland és visszatérés gyermekkori önmagamhoz. (Klasszikus zenét tanultam 12 évig a kaposvári zeneiskolában.) És végeredményben ez is nyelvtanítás! Csak muzsikába és játékba kódolva.Varga Károly

Description: Varga KárolyA Kosztolányi Dezső (magyar nyelv, irodalom és történelem, ECL 2) és az Unicum (magyar, mint idegennyelv haladó csoport, ECL 3) csoportjaink tanítója
Islingtonban.
Rövidesen többet is olvashatsz itt róla.


Wágner Kriszta

wagnerkrisztina_v1Amióta elvégeztem az ELTE BTK magyar nyelv és irodalom illetve elméleti nyelvészet szakát, azóta valamilyen formában mindig kapcsolatban voltam a gyerekekkel és a tanítással. 2003 és 2010 között a Közgazdasági Politechnikumban tanítottam művészetismeretet és kommunikációt 12-18 éves diákoknak. Menet közben fejlesztőpedagógus is lettem, az ELTE BGGyK-n nyelv- és beszédfejlesztő pedagógusi képesítést szereztem. A kisebb korosztállyal már itt Londonban kerültem közelebbi kapcsolatba, először nannyként, majd egy általános iskolában dolgozva.

Nagyon nagy örömmel csatlakozom az LMI csapatához, ahol a VUK, a Zabhegyező és a Kosztolányi osztály munkájában fogok részt venni.


Zubornyák Zoltán

Description: Zubornyák Zoltán2012 decemberétől a Kínház (12-18 évesek színjátszó foglalkozásának) vezetője.

Zoltán írja:
Örömömre szolgált amikor a csoport felkért, hogy vezessem a színjátszó csapat
munkáját. 31 éve tanítok kisebb-nagyobb megszakításokkal: az Aranytíz Musical Stúdióban kezdtem, később főiskolákon, majd egyetemeken is tanítottam, főleg
beszédtechnikát és kommunikáció elméletet. A 10-18 éves korosztályt
színjátszásra oktattam, 5 évig saját stúdióm is volt, a ZZ Musical Stúdió. Oktatási koncepciómban a hangsúlyt a játékosságra, a személyiségfejlesztésre és a beszédtechnika tökéletesítésére helyezem. Láttam a gyerekek produkcióját, A Padlást. A gyerekek ügyesek, kedvesek és helyesek voltak, remélem év végére mi is elő tudunk rukkolni használható előadással.

A www.zubornyak.hu
honlapon többet is olvashatsz Zoltánról.

Hírlevél
Hírlevelet kérek:
Cím:

Sotheby Mews Day Centre Sotheby Road Islington London N5 2UT

- az épület az utca elején található bal oldalt, a Blackstock Rd-tól 10 m-re

<<< térkép >>>

TAGDÍJ FIZETÉSRE NEM HASZNÁLHATÓ! A díjakat csak banki befizetésen keresztül tudjuk fogadni!

DONATIONS ONLY!!! Membership fees cannot be paid here. Visit our "About Us" topic to find out our bank details.

Flag Counter